Hvor viktige mener du disse ferdighetene er for digital kompetanse? (How important do you consider the skills above for Digital Literacy)

Vurder hvor viktig det er for ungdom å tilegne seg følgende ferdigheter (Please assess how important it is for youth to acquire the following skills )