in ,

Digital kompetanse for unge medborgere – hva er det?

Vi kan ofte snakke om digital kompetanse nødvendig for å klare seg i det 21. århundre, men hva er den kunnskap, de ferdigheter og holdninger som slik kompetanse innebærer?

Europakommisjonen har forsøkt å gi en definisjon av dette gjennom sin publikasjon

DigComp 2.2: The Digital Competence Framework for Citizens – With new examples of knowledge, skills and attitudes

Her kan du blant annet lese mer enn 250 eksempler på hva digital kompetanse kan innebære for unge medborgere.

Report

Comments

Leave a Reply

What do you think?

Written by Heidi Biseth