in

Ungdommers stemmer i lokaldemokratiet

Kommuneplan + høring = kjedelig?

Ja, det kan høres kjedelig ut med høring av kommuneplan, spesielt dersom vi ikke vet hva det innebærer.

I 2021 hadde Drammen kommune samfunnsdelen av sin kommuneplan på høring. Det er en plan som påvirker hvordan lokalmiljøet og livet i Drammen skal bli i mange år framover. Derfor har den også stor betydning for ungdom som bor i Drammen.

Sjeldent uttaler ungdom seg i kommuneplaner. Men Drammen kommune tok grep! De invitert ungdom i Drammen til å lage en podcast med temaer fra planen som engasjerte dem. Dette ble ett av deres høringsinnspill. Temaene:

  • Omstillingsdyktig næringsliv (det handler om jobber)
  • Klima og miljø
  • Attraktive byer og tettsteder
  • Deltakende innbyggere

Episodene i PlanPodden kan du finne her.

Kudos til Drammen kommune for en ny måte å engasjere ungdom på!

Report

Comments

Leave a Reply

What do you think?

Written by Heidi Biseth